Työnohjaus

Työnohjaus on määräaikaista, sopimukseen perustuvaa keskustelua omasta työstä. Se perustuu säännöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja luottamukseen. Työnohjaus on oppimista ja uusien asioiden oivaltamista. Sen tavoitteena on ammatillinen kasvu ja kehittyminen. Työnohjaus ei ole työhön opastamista, eikä terapiaa, vaikka se voidaankin kokea terapeuttisena.

Työnohjaus on yksilön, yhteisön ja organisaation kehittämisen väline, joka perustuu ohjattavan tai ohjattavien kokemuksiin omasta työstään. Työnohjauksen avulla tuetaan työssä jaksamista ja työssä kehittymistä. Sen muotoja ovat yksilötyönohjaus, ryhmätyönohjaus, yhteisötyönohjaus sekä johdon ja esimiesten työnohjaus. Työnohjausta voidaan antaa yksilöllisesti työntekijälle, työpareille, tiimeille, johtoryhmän jäsenille tai vaikka ikääntyville työntekijöille.

Työnohjauksen hyötyjä voivat olla

 • ammatillinen kehittyminen

 • työssä oppimisen tehostuminen

 • työntekijän tai organisaation perustehtävän kirkastuminen

 • työstä aiheutuvan stressin vähentyminen

 • pari- tai tiimityön kehittyminen

 • organisaation palveluprosessien ja työkäytäntöjen kehittyminen

 • johtamisen ja johtajuuden selkiytyminen ja kehittyminen

 • työyhteisön vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantuminen

 • työkyvyn säilyminen ja työhyvinvoinnin lisääntyminen

Työnohjaus vaikuttaa myönteisesti työn laatuun ja tehokkuuteen.

Se kohentaa työmotivaatiota ja ohjattavan työssä jaksamista.

Työnohjauksen tavoitteena onkin auttaa ohjattavaa käyttämään viisaasti omia voimavarojaan

ja selviämään mahdollisimman hyvin omasta perustehtävästään.

Työnohjaus on tavoitteellista ja luottamuksellista toimintaa. Se tapahtuu yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa pitkäaikaisessa ja säännöllisessä vuorovaikutusprosessissa. Se perustuu työntekijän ja työnohjaajan keskinäiseen sopimukseen, jossa määritellään työnohjauksen tavoitteet. Istunnot kestävät tavallisesti 45 min - 1,5 tuntia ja ne pidetään 1-4 viikon välein.

Suoritettu koulutus:
Helsingin Yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Työnohjaajakoulutus
kaksi vuotinen (80op)

OTA YHTEYTTÄ

MONIPUOLISET  ERIKOISTUNEET FYSIOTERAPIAPALVELUT

Maksu aina hoidon yhteydessä. 

Maksutavat: MobilePay, käteinen ja maksusitoumuksella laskutus

Uutta 2021 !! Meillä käy myös ePassi Hyvinvointiin fysioterapiassa, hierontaan ja  FysioPilates ohjaukseen

Erikoistunut Fysioterapeutti ja

Valmentaja

Liisa Alapiessa

 

Tinatie 6, Kaukovainio

90250 Oulu

Kartta

info@fysiobalanssi.fi

040 183 4711

Avoinna arkisin klo 10-18

Kysy yhtäkkisen kipuun tai vammaan akuuttiaikoja!

Tulen myös tarvittaessa koti- tai työpaikkakäynneille.

©2021  FysioBalanssi  Oulu  Tietosuojaseloste

 • Facebook Social Icon
 • Instagram