top of page
Lymfaterapia

Leikkauksen jälkeinen hoito ja kuntoutus

Tuki- ja liikuntaelinvammat ja sairaudet vaativat joskus leikkaushoitoa. Tärkeä osa leikkaushoitoa on ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää palautumista ja nopeuttaa toipumista. Kun leikkauspäivä lähestyy, kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin myös jatkokuntoutumisen mahdollisuudet. Voit mennä leikkauksen jälkeiseen fysioterapiaan minne haluat kun pyydät saada lääkäriltä lähetteen fysioterapiaan.

Leikkauksen yhteydessä kannattaa pyytää Ft-lähete fysioterapiaan, kun kyseessä on:

esim.

 • lonkan tai polven tekonivelleikkaus

 • olkapään leikkaukset
  (esim. acromioplastia, kiertäjäkalvosimen eli rotator cuffin leikkaus)tähystysleikkaukset esim. polven tähystysleikkaus

 • tai muu kuntoutumista vaativa toimenpide

Koskaan ei ole kahta täysin samanlaista vammaa, kahta samanlaista leikkausta eikä myöskään kahta samanlaista kuntoutusta. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on aina yksilöllistä ja nousujohteista, jossa otetaan huomioon asiakkaan voimavarat, leikkauksen jälkeinen kipu ja turvotus sekä mahdolliset toimenpiteen aiheuttamat rajoitukset.

Kivun sallimissa rajoissa aloitetaan asennon hallintaharjoitteet ja nivelten liikkuvuutta parantavat harjoitteet sekä lihasvoimaa vahvistavat harjoitteet, jotta päivittäiset toiminnat onnistuvat.

Leikkauksen jälkeinen turvotus rajoittaa liikettä, lihasten aktivoitumista ja leikkauksen jälkeinen lymfaterapia on monesti ainoa tarkoituksenmukainen toimenpide. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla ja sen mukaan ohjataan myös omat täsmäharjoitteet. Omatoimisuus kuntoutuessa on ensiarvoisen tärkeää, ja lisäksi oikeanlaisten harjoitteiden oikea-aikainen tekeminen.

Yhteistyö lääkärin ja fysioterapeutin kesken on tärkeää leikkausten jälkeisissä kuntoutusprosessissa. Tuemme omatoimisuuteen, mutta avustamme tarvittaessa ja selvitämme mahdollisen apuvälinetarpeen.

FysioBalanssin erikoisalaa on leikkausten jälkeinen kokonaisvaltainen fysioterapia

 • olkapää, ranne, selkä, lonkka, polvi ja nilkka

 

Huomioimme kuntoutusohjelman tärkeitä asioita:

 • suunnitelmallisuus, yksilöllisyys, monipuolisuus, nousujohteisuus, ikä ja kunto huomioiden, terveyden ja liikuntakyvyn edistäminen, liikuntaharrastus tai laji huomioiden. Ohjelma sovitetaan asiakkaan elämäntilanteeseen sopivaksi.

Lue lisää

1. Käden fysioterapia – toimivat kädet

Terveessä kädessä on suuri liikkuvuus ja ulottuvuus sekä tärkeä hienomotoriikka päivittäisissä toiminnoissa ja työssä. 

Kädellä on kyky suoriutua hyvin erilaisista liikkeistä; voimaa vaativista liikkeistä tarkkuutta vaativiin pieniin ja nopeisiin suorituksiin. Ihmisen käsi on toiminnallisesti hyvin monipuolinen kehon osa. 

Käden fysioterapiassa palautetaan hyvää ja oireetonta toimintakykyä vamman tai leikkauksen jälkeen.

Hoitokeinoina on kivun lievitys ja liikkuvuuden parantaminen

 • nivelmobilisoinnilla

 • turvotuksen ja arpien hoito manuaalisella lymfaterapialla tai koneellisesti LPG- ja LymfaTouch-laitteilla

 • kireiden kudosten venyttämisellä

 • liikkeiden uudelleen ratauttamisella

 • aktiivisellä ja motivoituneella omailla yksilöllisillä kotihoito-ohjeilla ja päivittäisillä harjoituksilla

 

Aktiiviset harjoitteet erilaisilla välineillä parantavat lihasvoimaa ja –kestävyyttä sekä yläraajan toimintakykyä. Kuntoutukseen kuuluu myös hienomotoriikan ja tunnon harjoittelu monin erityisvälinein ja -menetelmin avulla.

 

 

2. Selän fysioterapia - kivuton selkä

 

3. Jalan fysioterapia - voimakas askel

Jopa n. 45- 50 % suomalaisista kärsii jalkojen virheasennoista johtuvista oireista. Tarvitsemme jalkojamme päivittäin liikkumiseen, ottamalla jopa päivittäin tuhansia askeleita. Kivut, rasitukset ja vammat jaloissa rajoittavat normaalia liikkumistamme ja siten vaikeuttavat jokapäiväisissä askareissamme. Jalkojen ongelmat heijastuvat ylemmäs muihin kehonosiin ja päinvastoin.

Tapamme liikkua johtuu monista opituista ja perityistä tekijöistä. Työ ja harrastukset, toisaalta sairaudet ja loukkaantumiset vaikuttavat myös alaraajoihin ja voivat ohjata virheasentoihin.

Kovat ja tasaiset kävelyalustat sekä jalkinevalinnat passivoivat jalkaterämme lihaksia, joiden tehtävä on tukea jalkapohjan kaaria ja pitää jalka oikeassa asennossa. Virheellinen kuormitus nivelissä voi aiheuttaa nivelpintojen tulehdusta, kipua ja kulumista.

Jalan virheasennon aiheuttamia ongelmia ovat tavallisempia mm."vaivasenluu", kantapään ja achilles-jänteen tulehdukset, "penikkatauti" sekä kivut ja rasitusvammat polven ja lonkan alueella. Katso lisää tehokkaasta hoidosta www.lpgterapia.fi

Ota askel kohti jalkojen hyvää oloa ja valitse asiantuntija auttamaan jalkojesi ja koko kehon hyvinvointia ja terveyttä!

Jalan ongelmiin erikoistunut fysioterapeuttimme suorittaa alaraaja-analyysin, jonka perusteella saadaan tarpeelliset tiedot alaraajojen vaivoista ja ongelmista.

Hoito-ohjelma saattaa sisältää myös manuaalista käsittelyä, lymfaterapiaa tai LPG-terapiaa sekä erilaisia kivunhoitoja fysikaalisen menetelmin ja yksilöllisen kuntoutus- ja treeniohjelman.

Harjoitteet valitaan yksilöllisesti ja asiakkaan kanssa yhteistyössä laadittujen tavoitteiden mukaisesti.

bottom of page