Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Fysioterapeutti Liisa Alapiessa

 1.  
 2.  

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Liisa Alapiessa

Rekisterin nimi

Potilas- ja asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Potilas- ja asiakastietorekisterin ensisijainen tarkoitus on asiakassuhdetietojen, hoitokirjausten ja -palautteiden kirjaaminen ja arkistointi.

Rekisteriä voidaan käyttää myös tutkimukseen, tilastointiin ja suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen (Henkilötietolain 8 § 1 mom 5) kohta. Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu yrityksen toimialaan (Henkilötietolain 12 § 1 mom 10) kohta).

Rekisterin tietosisältö
 • asiakkaan nimi, osoite, ammatti, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö ja ammatti

 • palvelutapahtumien tiedot

 • laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
 • palvelun tilaaja esim. lääkärilähetteen tiedot

 • asiakkaan ja/tai huoltajan ilmoittamat tiedot

 • terveydenhuollon henkilökunnalta hankitut tiedot

 • tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaan suostumus. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa lain ja säädösten mukaan paperilla ja sähköpostilla tai suullisesti. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakas- ja hoitotiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain potilaan / asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)

 • säilytys lukituissa potilasarkistoissa, joihin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

 • järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, joita pääkäyttäjä ylläpitää

 • työntekijöillä on käyttäjäryhmäkohtaiset oikeudet hoitotapahtuman tietoihin

 • palvelinlaitteisto sijaitsee ulkopuolisessa konesalissa, yhteydet on toteutettu suojatuin verkkoyhteyksin. Tietokantavarmistus sisältyy ulkoistettuun palveluun.

OTA YHTEYTTÄ

MONIPUOLISET  ERIKOISTUNEET FYSIOTERAPIAPALVELUT

Maksu aina hoidon yhteydessä käteinen, MobileBay, maksupääte ja maksusitoumuksella laskutus

Erikoistunut Fysioterapeutti ja

Valmentaja

Liisa Alapiessa

 

Tinatie 6, Kaukovainio

90250 Oulu

Kartta

info@fysiobalanssi.fi

040 183 4711

Avoinna arkisin klo 10-18 sopimuksen mukaan. Kysy yhtäkkisen kipuun tai vammaan akuuttiaikoja!

Tulen myös tarvittaessa koti- tai työpaikkakäynneille.

©2019  FysioBalanssi  Oulu  Tietosuojaseloste

 • Facebook Social Icon
 • Instagram