top of page

laitePILATES kuntoutukseen

Laitekuntoutus
Laitekuntoutus on PILATES-koulutuksen suorittaneen fysioterapeutin ohjaama laitePILATES-tunti, joka on suunnattu kuntoutujille mm. tules-oireisille ja lonkka-, polvi- ja selkäleikatuille kaikissa kuntoutuksen vaiheissa.

Tunnin rakenne räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan. Tunnille osallistuminen edellyttää pilateksen perusteiden hallintaa. Koska kyseessä on PILATES-pienryhmätunti, tunnista ei voi hakea fysioterapiakorvausta. Maksimiosallistujamäärä on kuusi.

Lue lisää FysioPILATES  https://www.fysiobalanssioulu.fi/pilates-oulu

bottom of page